Om mig

Kompetence og erfaring
Uddannelse:
Cand. med. fra Århus Universitet 1990.
Speciallæge i psykiatri 2001
Psykoterapeutisk uddannelse i individuel terapi, gruppe- og parterapi
Grund-uddannelse i EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) terapi, 2007 .
Special-kurser I EMDR til børn og unge, misbrug, depression, ”burnout” og dissociative lidelser.

Ansættelser:
Turnuslæge, Kjellerup Sygehus, 1990-1992.
Introduktionslæge, psykiatri, Viborg Sygehus, 1992-1993.
Introduktionslæge, neurologi, Viborg Sygehus, 1993-1994.
Kursuslæge, psykiatri, Psykiatrisk Hospital i Århus, 1995-1999.
Klinisk assistent, Forskningsafdelingen for Affektive sygdomme, Psykiatrisk Hospital i Århus/ Århus Universitet, 2000-2001.
Afdelingslæge, psykiatri, Psykiatrisk Sygehus i Viborg, 2001-2002.
Overlæge, psykiatri, Psykiatrisk Sygehus i Viborg, 2002-2006.
Klinikchef, psykiatri, Psykiatrisk Sygehus i Viborg, 2006-2007.
Privat psykiatrisk praksis med afdelinger i Skagen, Hadsund, Mariager og Hasselager 2007-2013.
Privat psykiatrisk praksis i Huset Blachs Gaard, Aarhus C fra 01.05.2014.

Forskning:
Deltaget i forskningsprojekter indenfor depression og misbrug.
Artikler er indekserede på Medline. www.pubmed.gov

Undervisning:
Ekstern lektor i psykiatri, Det samfundsvidenskabelige Fakultet, Århus Universitet, 1996-1998.
Klinisk lektor i psykiatri, Psykiatrisk Sygehus i Viborg/ Klinisk Institut, Århus Universitet, 2005-2007.
Undervisning på vejlederkurser for læger, Uddannelsesregion Nord.
Undervisning af pårørende, Århus og Viborg Amter.