Behandling

Det kan være svært selv at få overblik over de symptomer, man har, og at finde ud af, om de er led i en bestemt lidelse. Det er ikke ualmindeligt, at enkelte symptomer dominerer billede så meget, at man overser andre symptomer. For eksempel kan angst, som led i en depression, være så udtalt, at man ikke er opmærksom på de depressive symptomer, eller de koncentrationsproblemer, som er fremtrædende ved PTSD kan gøre, at man selv, eller omgivelserne mistænker, at man lider af ADHD. Selv hvis det lykkes en at finde frem til, hvad man med sandsynlighed slås med, kan det være svært at finde ud af, hvad grunden er til, at man har fået det sådan. Nogle psykiske lidelser har et arveligt element, andre kan være udløst af større eller mindre gentagne belastninger, og atter andre kan skyldes fysiske skader på hjernen eller fysiske sygdomme, som påvirker nervesystemet, for eksempel kan stofskiftelidelser give symptomer på angst, depression og mani.

Da alle mennesker er forskellige, vil al behandling skulle tilrettelægges individuelt på baggrund af netop de symptomer, som den enkelte har, og derfor starter al god behandling med at få skabt et overblik over symptomerne, deres sværhedsgrad og deres indflydelse på ens liv. Det kan ske gennem almindelig samtale, eventuelt suppleret med forskellige tests. Det kan også være relevant at få udelukket fysisk sygdom, hvilket sker i samarbejde med ens praktiserende læge. Hvis der er en fysisk, er det vigtigste i første omgang, at få den behandlet.

Når vi har fået overblik over netop dine symptomer, er det næste skridt, at drøfte hvilke behandlingsmuligheder der er og finde frem til den behandling, som er bedst egnet til dig, ud fra det jeg ved om effekt, mulige bivirkninger m.m. og ud fra dine ønsker i forhold til, hvad du gerne vil arbejde med, hvis medicin er relevant, hvad der er mest skånsomt, og hvilke mulige bivirkninger du vil kunne acceptere.

Behandlingen kan bestå af medicinsk behandling og eller psykoterapi, i form af psykodynamisk terapi og EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

EMDR blev oprindeligt udviklet til behandling af PTSD (posttraumatisk stress), og i januar 2013 blev behandling officielt anerkendt af WHO til behandling af PTSD, som den ene af kun 2 terapiformer. De seneste år har man forsket meget i brugen af EMDR til behandling af mange andre lidelser, som for eksempel depression, angst, fobier og OCD (tvangstanker og tvangshandlinger), og der foreligger efterhånden mange undersøgelser, som viser, at EMDR også har god effekt på disse lidelser.

Alt efter ønske og behov kan forløbet været kort eller længerevarende, og du bliver i princippet ikke afsluttet efter et behandlingsforløb, så du kan altid henvende dig igen, hvis du skulle få behov for det.

Al behandling er individuel og varetages af mig selv, men da jeg har samarbejde med psykologerne i Blachs Gaard, som arbejder med andre terapiformer, og jeg vil foreslå dig behandling hos en af dem, hvis jeg vurderer, at en anden behandling vil være bedre egnet til netop dig.