Priser

Da jeg ikke har overenskomst med Sygesikringen er der fuld egenbetaling af behandling. Er du i sygesikringsgruppe 2, kan du dog få refunderet en del af konsultationen gennem Sygesikringen, og du vil også kunne få tilskud fra ”Danmark”.

Har du en privat sundhedsforsikring, vil du med stor sandsynlighed kunne få dækket behandlingen, da jeg er godkendt af de større forsikringsselskaber.

Det kan også være en god ide at undersøge, om din eventuelle arbejdsplads har en sundhedsforsikring, som dækker din behandling.

Endelig er der arbejdsgivere, pensionskasser og fagforeninger, som i særlige tilfælde går ind og dækker et behandlingsforløb.

Speciallægeundersøgelser, der er bestilt af kommunen, bliver betalt af kommunen.

Pris for 1. konsultation er 1500 kr.

Pris for efterfølgende konsultationer er 1350 kr.

Et udredningsforløb med efterfølgende opstart og indstilling af medicinsk behandling tager 3-5 timer.

Psykoterapeutiske behandlingsforløb kan være af meget varierende længde. Nogle gange er der kun behov for enkelte timer, men de fleste behandlingsforløb ligger på 5-10 timer. Du binder dig ikke til et bestemt antal gange, og der behøver ikke være et bestemt tidsinterval mellem konsultationerne.

Du bør være opmærksom på, at melde afbud senest dagen før den planlagte aftale (på telefon eller mail), da der ellers er fuld betaling for konsultationen.